FAQ

Wat verstaan wij onder een chronische ziekte?
Een blijvende, lichamelijke aandoening. zoals diabetes, astma, CF, darmziekten, hartproblemen, stofwisselingsziekten en bloedstollingziekten.

Kan ik meedoen als mijn broer of zus ziek is?
Ja, als je broer of zus een chronische aandoening heeft of een oncologische aandoening, kun je meedoen. Het maakt niet uit in welk ziekenhuis je broer of zus onder behandeling is (geweest). 

Waar worden de cursussen gegeve?
De cursussen zijn ontwikkeld in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Klik hier voor een overzicht van de deelnemende ziekenhuizen. De cursussen die gericht zijn op oncologie worden gegeven vanuit het Prinses Máxima Centrum. Voor ouders en jongeren (12-18) is er een online cursus. Daar kun je aan meedoen vanuit huis. 

Hoe geef ik me op voor de cursus? ?
Voor de cursussen in het ziekenhuis kunt u contact opnemen met de psychosociale afdeling van het betreffende ziekenhuis.
Voor de online cursussen is aanmelding mogelijk via deze pagina.

Zijn er ook cursussen voor ouders?
Ja, het is mogelijk om als ouder een cursus te volgen in het ziekenhuis. Deze cursus loopt dan parallel aan de cursus die uw kind volgt.
Ook is er een online cursus voor ouders die te volgen is vanuit huis. Deze staat los van de cursus voor kinderen/jongeren.