Ouders/verzorgers

Ouders van kinderen en jongeren met een chronische ziekte/aandoening 
Op deze pagina vindt u informatie over de cursussen voor ouders van een kind met een chronische aandoening, online en in het ziekenhuis. 

Recent is er in samenwerking met het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie ook een online cursus ontwikkeld voor ouders van kinderen en jongeren met kanker. Op dit moment wordt daar onderzoek naar gedaan. 

Klik hier voor meer informatie of ga naar het aanmeldformulier

Online cusus voor ouders van een kind met een chronische ziekte/aandoening
In het Emma kinderziekenhuis in het AMC in Amsterdam is een online cursus ontwikkeld speciaal voor ouders van kinderen en jongeren met een chronische aandoening. Onder een chronisch aaneodning verstaan we een blijvende, lichamelijke aandoening zoals astma, diabetes, CF, reuma, darmziekten, hartziekten, stofwisselingsziekten en bloedstollingsziekte.

Als ouder van een chronisch ziek kind heb je meer zorgen en taken dan wanneer je kind niet ziek is. Zo moet je regelmatig naar het ziekenhuis met je kind, kan je je zorgen maken over de therapietrouw van je kind, de toekomst of hoe je de aandacht tussen alle gezinsleden moet verdelen. Dit kan af en toe extra uitdagingen en zorgen met zich meebrengen.

Uit onderzoek blijkt dat het hebben van een kind wat onder behandeling is (geweest) in een ziekenhuis van invloed is op het hele gezin en ook op het welzijn van de ouders. Met het welzijn worden de emotionele, lichamelijke, praktische en opvoedingsproblemen bedoeld die ouders van een chronisch ziek kind kunnen ervaren. Het welzijn van ouders is van essentieel belang voor de ontwikkeling van hun kind. Deze cursus is daarom gericht op u als ouder en gaat over thema’s die belangrijk zijn voor u! De cursus is ervoor bedoeld om u als ouder te ondersteunen in het omgaan met de chronische ziekte van uw kind.

Omdat we weten dat ouders van kinderen en jongeren met een chronische aandoening druk zijn en weinig tijd hebben, wordt dit hulpaanbod aangeboden via internet. Hierdoor hoeft u niet naar het ziekenhuis te reizen, oppas te regelen voor de kinderen, geen reiskosten of in de file te staan onderweg naar het ziekenhuis.   

Wie?
De Op Koers Online voor Ouders cursus is een groepscursus voor ouders met een kind met een chronische aandoening. De cursus staat los van de kindcursussen. U hoeft als ouder geen problemen te ervaren om mee te kunnen doen aan de cursus. Een cursusgroep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 ouders.

Waar mogelijk worden cursusdeelnemers verdeeld over drie leeftijdsgroepen:

 • Ouders van kinderen tussen 0 - 5 jaar (baby, peuter, kleuterleeftijd);
 • Ouders van kinderen tussen 6 - 12 jaar (basisschoolleeftijd);
 • Ouders van jongeren tussen 13 - 18 jaar (middelbare school leeftijd).

Wat?
De cursus bestaat uit een kennismakingsgesprek en 6 online bijeenkomsten van anderhalf uur en een terugkombijeenkomst na 4 maanden. De cursus vindt wekelijks plaats en wordt begeleid door twee psychologen. De cursus vindt plaats in een beschermde chatomgeving. U kan anoniem meedoen in de chat.  

Samen met ouders van kinderen met een chronische ziekte/aandoening en professionals is deze cursus tot stand gekomen. In de cursus chatten we met elkaar over verschillende onderwerpen die te maken hebben met het hebben van een kind met een chronische ziekte en gevolgen daarvan voor u als ouder. Hierbij worden praktische, sociale en emotionele onderwerpen besproken, zoals bijvoorbeeld:

 • Hoe ga je om met de diagnose? 
 • Hoe ondersteun je je zieke kind als het boos of verdrietig is omdat het ziek is? 
 • Wat helpt om de aandacht te verdelen tussen je zieke kind en zijn/haar broertjes/zusjes? 
 • Hoe communiceer je met je werkgever en je collega's? 
 • Wat kan je doen om de balans tussen je zorgtaken, je werk en tijd voor jezelf te behouden? 
 • Hoe ga je om met de school en leerkrachten van je kind?

De cursus maakt gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en acceptatie en commitment therapie. De inhoud van de cursus verschilt per leeftijdscategorie en wordt toegespitst op wat de deelnemers van de groep belangrijk vinden. 

Waar?
U kunt vanuit huis deelnemen aan de cursus. De cursus vindt plaats binnen een beschermde webomgeving, waar u en andere ouders inloggen in een chatbox en met elkaar chatten. De chatbox maakt geen gebruik van beeld of audio, dus u heeft geen webcam of microfoon nodig om mee te kunnen doen.

Wilt u online deelnemen? Klik dan hier Aanmelden voor Op Koers voor Ouders via internet

Vragen? 
Wilt u meer informatie over de cursus, neem dan contact met ons op via opkoers@amc.nl of bel naar 020-5665674 en vraag naar Miriam Douma. 

 

Cursus in het ziekenhuis – leren wat je kind leert.

Wie?
De Op Koers cursus voor ouders is een groepscursus voor ouders met een kind met een chronische ziekte/aandoening of met kanker. De cursus loopt parallel aan de cursus van het kind. 

Wat?
In de oudercursus staan drie leerdoelen centraal:

 • Leren wat de kinderen leren. Hierdoor kunnen ze thuis met hun kind over de geleerde inzichten en vaardigheden praten, en blijft het geleerde beter behouden.
 • Ouders leren goed letten op de gedachten, gevoelens en het gedrag van hun kinderen, waardoor zij de signalen van hun kind beter herkennen, en hen beter kunnen ondersteunen wanneer ze zich minder voelen.
 • De ouders leren hoe zij hun kinderen kunnen stimuleren om wat ze geleerd hebben ook toe te passen in situaties die moeilijk zijn.

Waar?
De cursus vindt plaats in het ziekenhuis, bestaat uit 6 bijeenkomsten van anderhalf uur en wordt begeleid door twee cursusleiders. Klik hier voor een lijst van ziekenhuizen waar Op Koers allemaal gegeven wordt voor een ziekenhuis bij u in de buurt.