Broers en zussen

Kinderen en jongeren die een broer of zus hebben met een ziekte, krijgen met dingen te maken die andere kinderen niet meemaken, zoals:

  • Zorgen om je zieke broer/zus
  • Ouder(s) die vaak in het ziekenhuis zijn
  • Meer taken thuis
  • Iedereen vraagt steeds hoe het met je broer/zus gaat.

In de cursus leren de kinderen beter omgaan met moeilijke situaties die ze meemaken door de ziekte van hun broer of zus. Ook kan het fijn zijn om met leeftijdsgenoten te praten die in een vergelijkbare situatie zitten.

Cursus in het ziekenhuis

Wie? De Op Koers cursus voor brussen is een groepscursus in het ziekenhuis voor kinderen en jongeren van 8 tot 14 jaar, die een broer of zus hebben met een chronische ziekte of kanker. 
De cursus wordt in groepen gegeven, bestaat uit 6 bijeenkomsten van anderhalfuur en wordt begeleid door twee cursusleiders.  

Waar? 

- De cursus voor brussen van kinderen met een chronische ziekte vindt plaats in het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC. 

Is jouw broer of zus onder behandeling in dit ziekenhuis en wil je meedoen met Op Koers in het ziekenhuis? Bel dan met de Psychosociale Afdeling op 020-5665674 of mail naar opkoers@amsterdamumc.nl.

Er wordt gewerkt aan een cursus in het ziekenhuis in het Prinses Máxima Centrum. Wil je hier meer over weten? Stuur een mailtje naar opkoers@prinsesmaximacentrum.nl. 


Cursus online

Wie? De Op Koers Online cursus voor brussen is een online cursus voor kinderen en jongeren van 12 tot 18 jaar. Hierin wordt gechat met leeftijdsgenoten. Er zijn aparte groepen voor jongeren die een broer of zus hebben met een chronische aandoening en voor jongeren die een broer of zus hebben met kanker. Deze cursus bestaat uit 6-8 online bijeenkomsten van anderhalf uur binnen een gesloten en beveiligde chatbox en wordt begeleid door twee psychologen.

Waar? Omdat het een online cursus is, kan iedere brus -ongeacht woonplaats of ziekenhuis waar de broer of zus wordt/is behandeld- vanuit huis deelnemen. 

Voor meer informatie over de Op Koers Online cursus voor brussen:
- Oncologie: klik hier om je aan te melden of stuur een mail naar opkoers@prinsesmaximacentrum.nl  
- Chronische aandoeningen: klik hier om je aan te melden of stuur een mail naar opkoers@amsterdamumc.nl